Netherlands Enterprise Agency

11.-14.6.2018 jsme se zúčastnili mezinárodní konference pořádané Netherlands Enterprise Agency, kde jsme prezentovali naši technologii v praxi cirkulární ekonomie, kde splňujeme veškeré fakta v rámci udržitelnosti životního cyklu a ukázky komerčního využití.