Know how

Technologická inovace a know-how ERC-TECH je určena zejména pro:

S dobrým počátečním plánováním a designem budov nebo s dobře promyšlenou strukturou výrobků pro stavební využití je opětovné získávání až 100 % inertních materiálů z recyklace C&DW velmi úspěšně realizovatelné a značně pomůže udržitelnému rozvoji v oblasti budov a staveb budoucnosti.
ERC-TECH know-how nenahrazuje stavebnictví, ale je jeho významným doplňkem z hlediska racionálního a co nejvíce možného využití surovin, které jsou dnes na deponiích a skládkách.
 • Státní správu
 • Obce a města
 • Výrobce betonových směsí
 • Výrobce prefabrikovaných prvků
 • Stavební společnosti
 • Demoliční společnosti
 • Recyklační společnosti
 • Developerské společnosti
 • Velké stavební koncerny podnikající ve stavebnictví
 • Výrobce cementu a zušlechťovacích přísad do betonů
 • Malé a střední podnikatele ve stavebnictví

Know how přináší

ERC-TECH know-how a technologická řešení přinášejí:

 • 100 % využití recyklovaných směsí různých druhů, například směsného recyklátu, betonového recyklátu, cihelného recyklátu, keramiky atd.
 • Použití různých druhů recyklovaných kameniv nemá vliv na výslednou jakost vyráběných betonových směsí
 • Recyklovaná kameniva nelze připravovat na všech druzích drtičů (pouze na vybraném druhu drtičů)
 • Frakce, velikost a tvar recyklovaných kameniv mají zásadní dopad na výslednou jakost / parametry a na třídu betonu
 • Nano Filler značně zlepšuje fyzikální vlastnosti recyklovaných kameniv
 • Nano Filler vytváří velmi pevnou mřížku pro zpevnění recyklovaných kameniv
 • U recyklovaných kameniv ošetřených přísadou Nano Filler se tak dosahuje stejných vlastnostní jako u přírodních kameniv, a tím prvořadých vlastností pro vynikající výsledné chování betonových směsí
 • Nano Filler spolu s vhodným cementem a vybranými přísadami aktivují stará pojiva (cementy, vápno a další) obsažená v recyklovaných kamenivech
 • Obsah cementu u našich betonových směsí je až o 30 % nižší než u betonu se standardními přírodními kamenivy a písky díky reaktivaci obsahu starých pojiv
 • Vlastnosti betonů vyrobených z recyklovaných kameniv mají značný dopad na smršťování a vykazují vynikající zpracovatelnost při vyšších venkovních teplotách vzduchu (v teplých oblastech)
 • Technologický postup dávkování a mísení je zcela odlišný od výroby betonu z tradičních surovin
 • Betony vyráběné patentovaným procesem ERC-TECH lze vyrábět na standardních zařízeních s drobnými technickými úpravami
…a další důležité technické záležitosti a postupy know-how ERC-TECH.

Stroje a technologie

ERC-TECH technologická inovace a know-how využívá následující strojová vybavení

Na základě více než desetiletých zkušeností v oblasti technologie výroby betonových směsí/výrobků z betonů až ze 100 % recyklovaných kameniv nabízíme technologickou asistenci a přípravu čerstvého betonu na míru jak standardním, tak i k specifickým stavebním projektům.

Naši technologové upraví složení směsi a míchací postupy, které zlepší či upraví finální vlastnosti betonu. Díky neustálému vývoji a zkušeností z provozů výroby v různých zemích světa dosahujeme stále vyšší kvality realizovaných betonových směsí vyráběných podle know-how ERC-TECH.

Míchací zařízení:

Stacionární horizontální betonárny nebo mobilní betonárny,
případně věžové betonárny
Druh míchání:

 • Talířové míchačky
 • Jednohřídelové míchačky
 • Dvouhřídelové míchačky
 • Planetové míchačky s nuceným oběhem

Výroba prefabrikátů:

 • Vibrolisované prefabrikáty
 • Železobetonové prefabrikované konstrukce
 • Malá a střední prefabrikace
 • Prefabrikáty jako alternativa za betonové monolitické konstrukce
 • Betonové sendvičové panely
 • Lité prvky
 • Silniční panely, Protihlukové stěny, Sendvičové panely, Dvojstěny
 • a další široké možnosti …

Technologie zpracování a třídění frakcí:

Finální příprava suroviny (recyklátů) pro následnou výrobu betonových směsí s rozdělením do několika frakcí

Technologie hygienizace a desinfekce recyklovaných směsí:

V hygienizační jednotce, která obsahuje UV lampy a finální ekologický a zároveň rozložitelný postřik, který zajistí desinfekci a splní podmínky ekotoxicity

Technologie přípravy recyklovaných směsí:

Linka slouží k drcení inertních materiálů se vstupní kusovostí do xx00 mm, jako jsou veškeré stavební odpady, cihelné suti, betony, či přírodní kamenivo. Výstupem drcení a třídění jsou dle použité sítové plochy frakce vyrobené suroviny/recyklátů

TECHNOLOGIE PŘETŘÍDĚNÍ A VYTŘÍDĚNÍ STAVEBNĚ DEMOLIČNÍCH ODPADŮ NA HRUBÉ RECYKLOVANÉ SMĚSI A KOMODITY:

Linka slouží k vytřídění C&DW na inertní a minerální materiály a dále na plasty, železo, papír, zeminu, jíly a další nežádoucí materiály, které se po vytřídění dají efektivně zrecyklovat

Servis

ERC-TECH v rámci licenčních služeb a zejména technického servisu poskytuje:

 • Poskytnutí práv na všechny certifikáty, osvědčení stavebních výrobků a technologické postupy podle IP a know-how
 • Poskytnutí všech receptur ERC-TECH (momentálně 15) pro výrobu betonových směsí z recyklovaných materiálů pocházejících z inertních stavebních odpadů demolic pro stavební průmysl
 • Poskytnutí podnikových standardů pro celkové technologické řešení, výrobu betonových směsí nebo výrobků z betonu podle „Factory Standard GB 206“ podle ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS v souladu s ERC-TECH know-how a IP
 • Technický servis při zavádění výroby betonových směsí, prefabrikátů a dalších výrobků z betonu
 • Technická podpora při vývoji výrobků betonů/prefabrikátů v rámci R&D ERC-TECH na míru požadavkům licenčního partnera v návaznosti na různé inertní materiály
 • Engineering s dodávkou vhodných technologií pro zpracování stavebně demoličních odpadů a výroby betonových směsí
 • Technický support s doporučením případných úprav stávajících výroben a strojního zařízení pro zpracování stavebních odpadů z demoličních prací, dále pro výrobu recyklátů a zejména pro výrobu betonových směsí včetně prefabrikace malého a středního rozsahu nebo výběru všech technologií, pokud vznikla potřeba u licenčního partnera
 • Asistence při kontrole kvality produktů a výroby u licenčního partnera
 • Marketingová a prodejní podpora licenčního partnera
 • Marketingová a prodejní podpora