Druhy odpadů

ERC-TECH know-how využívá skupinu odpadů třídy 1701, 1701 01, 1701 02, 1701 03, 1701 07 bez nebezpečných vlastností jako jsou: betonové, směsné betonové/cihelné, cihelné, keramické, tašky, sanitární produkty

Know-how ERC-TECH zahrnuje komplexní postup, jak nejefektivněji využít, zpracovat inertní a minerální C&DW bez nebezpečných vlastností a vyrábět prvotřídní betony a výrobky z betonů použitelné pro všechny druhy stavebního businessu.

Pro výrobu betonových směsí a prefabrikátů se výhradně používají inertní, speciálně technologicky upravené a zhygienizované recykláty a to zejména:

Směsný recyklát
Betonový recyklát
Cihelný recyklát
Inertní a minerální stavebně demoliční odpady, které ERC-TECH know-how zahrnuje jsou:
Betony
Cihly
Keramika
Sanitární výrobky
Směsi*

(*Směsi – betonu, cihel, střešních tašek a keramických výrobků, malty, zbytky omítek apod.)

Know-how ERC-TECH pracuje vždy s recykláty, které jsou velmi důležitým prvkem pro stavební kostru betonových směsí

Procesní diagram

Schématicky postup zpracování stavebně demoličních odpadů
a jejich přeměna ve výsledné produkty

Výsledné produkty

Výslednými produkty jsou vždy betonové směsi následně použitelné pro:

Transportní beton

Čerstvý beton vyrobený v betonárce pro monolitické stavby, základy, panely a panelové dílce, podkladní a podlahové konstrukce, okrasné a protihlukové dílce, základy staveb a další

Prefabrikace

Prefabrikované výrobky z ercconcrete® – ztracené bednění, stěnové dílce, zdící nosné a výplňové cihly, okrasné a účelové prvky, nosné a obvodové tvárnice, zahradní a dlažební bloky, okrasné a účelové obklady, pojezdové zámkové dlažby, stropní konstrukce, armované pilíře a podobně

Stříkané směsi

Systémem torkretáže lze provádět zesilování stěn, statické a stabilizační zajištění, nástřik do otevřeného bednění, výplně otvorů

Ruční a individuální zpracování

Výroba ercconcrete® malt, betonů, vysprávkových hmot, jádrové omítky, výplně otvorů a podobně. Speciální výrobky ercconcrete® typu polystyren – perlito – beton, dřevo–beton a další kombinace

Speciální dekorační výrobky

Leštěné dlažby, protiskluzné dlažby, broušené podlahy pro interiéry, dekorační obklady, barvené kachle, speciální povrchy (alternativa za mramor a žulu)

Monolitické betony

Betony ercconcrete® jsou vhodné pro použití při stavbě rodinných domů, hotelů, rezidenčních objektů, kancelářských budov, průmyslových objektů, výrobních hal, účelových zařízení, zdravotnických zařízení apod.

Betony pro výrobu prefabrikátů

Betony ercconcrete® pro výrobu prefabrikátů, kam patří například prvky pro stropní konstrukce, armované pilíře, stěny (obvodové i vnitřní, nosnéi nenosné, výplňové), prvky pro kanalizace, štěrbinové žlaby, prefabrikované prvky pro čistírny odpadních vod atd.

Betony pro základové patky nebo desky

Betony ercconcrete® pro základové patky nebo desky z prostého betonu nebo železobetonu, podkladní beton, podlahy s úpravou proti fyzikálnímu nebo chemickému zatížení na základě prokázaných parametrů a certifikace

Betony jsou vyráběny ve stávajících míchacích zařízení se speciální technickou úpravou, s minimální finanční participací pro potřeby efektivního procesu míchání na základě know-how ERC-TECH
Součástí je rovněž úprava softwaru pro samotné dávkování surovin a dob míchání
Receptury jsou předmětem IP a patentových nároků, které poskytujeme formou licence

Suroviny pro výrobu betonových směsí s obsahem až 100 %:

Směsný recyklát
Betonový recyklát
Cihelný recyklát
Suroviny jsou obvykle dodávány externími recyklačními společnostmi, nebo jsou vyráběny v místě výrobny betonů podle nároků na kvalitu vstupní suroviny v návaznosti požadavků na kvalitu výroby finálních produktů.
Využívají se všechny dostupné technologie a strojní zařízení, které jsou dnes na trhu, jenž umí vyrobit vstupní surovinu/recykláty pro výrobu betonových směsí a výrobků z betonu jako finální výrobky.