Český vynález přináší revoluci do stavebnictví. Skanska začala používat recyklovaný beton

← Back to news

(Tisková zpráva) 

Zbytky ze zdemolovaných staveb představují až polovinu všech odpadů vyprodukovaných v České republice. Kameniva, které je potřeba pro výrobu betonu, přitom rychle ubývá. Společnost Skanska právě přichází s unikátním materiálem, který by oba tyto problémy mohl vyřešit. Začala totiž používat takzvaný recyklovaný beton, vyvinutý ve spolupráci s českou firmou ERC-TECH a vyráběný až ze 100 % recyklované stavební suti. 

Český patent, na jehož základě Skanska Rebetong vyrábí, má potenciál způsobit ve stavebnictví revoluci na globální úrovni. Materiál má obdobné vlastnosti jako beton, místo přírodního kameniva ale díky nano-příměsi využívá stavební suť. Nová technologie, kterou Skanska začala používat jako vůbec první firma na světě, tak umožňuje z materiálu po ukončení životnosti staveb postavit stavby nové. 

Rebetong tak může vyřešit obrovský objem odpadu, který v současnosti po demolicích staveb končí na skládkách. Životnímu prostředí zároveň uleví snížením uhlíkové stopy, a to třeba omezením těžby i dopravy potřebné k převezení kameniva z omezeného počtu lomů na betonárnu. Využívání stavební suti místo drahého přírodního kameniva má výraznou výhodu z hlediska ceny stavby. Peníze bude budova navíc majiteli šetřit i v průběhu celého životního cyklu. Rebetong má totiž nižší koeficient tepelné vodivosti, což znamená nižší energetickou náročnost budov. 

„Společnost Skanska klade na udržitelnost staveb velký důraz, což dokazuje i náš závazek stát se do roku 2045 uhlíkově neutrální. Proto nás těší, že jsme začali využívat materiál, který může životnímu prostředí ulehčit ve fázi stavby i při následném využívání,“ řekl Michal Jurka, prezident Skanska Central Europe. 

V ERC-TECH jsme vytvořili nový technologický koncept cirkulární technologie pro udržitelný rozvoj ve stavebnictví a stavebním průmyslu v globálním pojetí. Produkty, které jsou vyrobené podle našeho patentovaného technologického know-how, se po ukončení své životnosti opět použijí pro stavební průmysl. Je tak zaručený nekonečný životní materiálový cyklus, který zároveň eliminuje tvorbu odpadů, znečistění spodních vod a životního prostředí. Technologie rovněž přináší významný environmentální aspekt při úspoře tvorby emisí CO2. Betony a výrobky z betonu splňují nejpřísnější kritéria požadavků betonářských norem. V současné chvíli je to na světě jediný beton vyrobený ze 100 % recyklovaných kameniv splňující environmentální, sociální a ekonomické aspekty doby změn, které se momentálně dějí ve světě. Díky společnosti Skanska se nám otevírá šance přivést naše jedinečné know how do celého světa a za to společnosti Skanska děkujeme “ uvedl zástupce společnosti ERC-TECH, která díky svému patentovanému know-how spolu se Skanskou technologickou inovaci přináší na trh. 

Zvyšování podílu recyklovaných materiálů při stavbách je kvůli stále silnějšímu důrazu na cirkulární ekonomiku důležitým tématem. Jen Praha například v současné době spotřebovává 13 milionů tun stavebních materiálů ročně a pouze z 10 % je recyklátem. Zdrojů přírodního kameniva přitom ubývá. Do 9 let bude mít z 221 českých lomů zásoby jen 107 z nich a k úplnému vyčerpání by v tuzemsku při současném průměrném tempu spotřeby mělo dojít už kolem roku 2062. 

Skanska je první stavební firmou, která patentovaný český vynález uvádí do praxe. Na brownfieldu Cukrkandl v pražských Modřanech už z něj například postavila parkourové hřiště. Materiál je ale už v současnosti připravený stát se plnohodnotnou součástí stavby rodinných a bytových domů, základových konstrukcí nebo třeba podkladní vrstvy vozovek. Využít se dá jako transportní beton i prostřednictvím prefabrikovaných prvků. 

Skanska je celosvětově jedna z největších společností poskytujících služby v oblasti stavebnictví, komerčního a rezidenčního developmentu a PPP projektů. Na vybraných trzích ve Skandinávii, Evropě a USA působí více než 40 tisíc jejích zaměstnanců. Skupina Skanska vstoupila na český a slovenský trh v roce 1997, v současnosti působí jako Skanska Česká republika a Slovensko i na trzích v Maďarsku a Rumunsku. Zabývá se výstavbou dopravní infrastruktury, veřejných zařízení a inženýrských sítí, vyrábí vlastní produkty a zajišťuje si zdroje pro výstavbu. V oblasti developmentu se zaměřuje na budovy šetrné ke svému okolí i lidem, kteří je obývají. Rezidenční i výrobní a obchodní prostory zajišťuje od developmentu až po facility management. Při výstavbě minimalizuje ekologickou zátěž, využívá obnovitelných zdrojů a dbá na bezpečnost práce. Skanska prosazuje principy společensky odpovědného a etického podnikání v environmentální, sociální i ekonomické rovině a využívá inovativní technologie a materiály. 

 

Tiskové zprávy najdete na www.skanska.cz/cz/News-and-press