Benefity

ERC-TECH technická inovace a know-how v hlavních environmentálních, technických a ekonomických přínosech

Využití a zpracování až 100% inertních a minerálních stavebně demoličních odpadů
ercconcrete® využívá nanočástice pro zesílení a stabilitu vlastnosti betonových směsí a výrobků z betonu
 • Obsah cementu v betonových směsích ercconcrete® je o 50 až 120 kg cementu na 1 m3 nižší než u tradičních výrobků s přírodními kamenivy a písky, čímž dochází k významným finančním úsporám
 • Surovina je zhygienizována, zbavena nečistot a baktérií, čímž splňuje vysoké enviromentální a kvalitativní požadavky
 • V rámci zpracování neexistuje již žádný odpad a nejsou zapotřebí dodatečné finanční náklady za přepravu na skládku
 • Zpracování inertních a minerálních stavebně demoličních odpadů, výroba, příprava suroviny a následná výroba betonových směsí nebo prefabrikátů z ercconcrete® můžou využít existující výrobní kapacity
  v rámci tradičních výrobců
  za předpokladu technických úprav u stávajících technologií
 • Unikátnost Know-how spočívá z 50% ve složení surovin (receptů) k výrobě betonu (výrobků z betonu) a z 50% v samotném technologickém zpracování (postupu)
 • Inertní a minerální odpad lze zpracovávat přímo v místě demolice a může být použit k výstavbě nové budovy nebo ve stavební výrobě, kde je požadavek na beton nebo výrobek
 • Výrobky z betonu ercconcrete® jsou opět na konci životnosti plně recyklovatelné a tím zajišťují souvislý cyklus životnosti výrobku z hlediska jeho působení na životní prostředí (LCA – Life Cycle Assessment)

Úspory

ERC-TECH „Effective Recycling Concrete Technology“ klade největší důraz
na kvalitu vyráběných betonových směsí a výrobků ercconcrete®

 • ERC-TECH technologické řešení nabízí jejich plné využití a přináší mezi 15–60 % úspor při srovnání tržních cen finálních výrobků vyráběných ERC-TECH Know-how proti tradičně vyráběným stavebním betonovým směsím nebo výrobkům z betonu.
 • Finální produkt, betonová směs z ercconcrete®, je z hlediska nákladů minimálně až na 60 % běžné ceny stavebních hmot vyráběných tradičním způsobem na světě při započtení veškerých zpracovatelských nákladů.
 • Úspora je přímo závislá na způsobu, postupu zpracování a samotné výrobě betonů, recyklátů a přípravě SDO. (*SDO – Stavebně demoliční odpad, *betonové směsi – čerstvý nebo zatvrdlý beton)

Statistiky

Světová produkce odpadů

Roční světová produkce stavebně demoličního odpadu je 6,990 bil. tun v hodnotě cca 175 bil. USD

Roční světová
produkce SDO

~ 6,990 bil
tun/rok

Roční světová produkce SDO je 6,990 bil. tun v hodnotě ~ 175 bil. USD

Roční světová
produkce inertních SDO

~ 2,796 bil
tun/rok

Roční světová produkce inertní SDO je 2,796 bil. tun, což je cca 40% celkové světové produkce SDO

Nevyužité množství
inertních SDO

~ 2,376 bil
tun/rok

Nevyužité množství inertní SDO je 2,376 bil. tun, což je cca 90% celkové světové produkce SDO

Kontinent – země Celkem produkce SDO (tun) Celkem Inertních SDO (tun) *Zpětné použití po recyklaci ~ (tun) Skládkování inertních SDO / nevyužitých po recyklaci (tun)
US + Canada 550 000 000 220 000 000 33 000 000 187 000 000
EU 28 countries 870 000 000 348 000 000 52 200 000 295 800 000
EU rest 120 000 000 48 000 000 7 200 000 40 800 000
Middle America + Caribien 190 000 000 76 000 000 11 400 000 64 600 000
South America 650 000 000 260 000 000 39 000 000 221 000 000
Gulf area 300 000 000 120 000 000 18 000 000 102 000 000
Japan 80 000 000 32 000 000 4 800 000 27 200 000
China 2 000 000 000 800 000 000 120 000 000 680 000 000
India 1 200 000 000 480 000 000 72 000 000 408 000 000
Africa 180 000 000 72 000 000 10 800 000 61 200 000
Australia 20 000 000 8 000 000 1 200 000 6 800 000
Russia 280 000 000 112 000 000 16 800 000 95 200 000
Countries of former Russia 00 000 000 40 000 000 6 000 000 34 000 000
Asia rest complet 450 000 000 180 000 000 27 000 000 153 000 000
Celkem svět 6 990 000 000 2 796 000 000 419 400 000  2 376 600 000

* Využití po recyklaci – použití pro stavební výrobky

PRODUKCE:

~ 1,397 bil.
tun/rok
Výroba betonu ercconcrete® s využitím recyklátů může představovat objem až 1,397 bil. m3 za rok
~ 2,140 bil.
m3/rok
ERC-TECH know-how s využitím recyklátů místo těženého kameniva pro výrobu ercconcrete® betonu může představovat objem 2,140 bil. tun za rok

ÚSPORA:

~ 112 000 bil.
tun/rok
Úspora cementu (průměr 80 Kg/ m3) může představovat objem až 112 000 bil. tun za rok
7,5 – 15
USD
Úspora na vyrobeném 1 m3 betonu může být 7,5 – 15 USD
~ 10,83 %
USD
Úspora těžby nerostných surovin z celosvětových zásob

NAVÝŠENÍ:

~ 9,9%
Zvýšení objemu stavební výroby až o 9,9%
~ 2,66%
Navýšení prodejní kapacity cementu až o 2,66%

GLOBÁLNÍ PŘÍNOS ERCTECH

~ 70 bil.
USD/rok
Přínos ERCTECH know-how
v rámci využití celého světa
~ 59,415 bil.
USD/rok
Využití surovinových zdrojů
~ 10 bil.
USD/rok
Celková úspora při výrobě betonu
(při 1,397 bil. m3/rok)
~ 7,5 bil.
USD/rok
Navýšení prodeje cementu

Při Využití až 100 % inertních a minerálních odpadů v objemu 2,376 bil. tun/rok

Hodnota surovin

Hodnota nevyužitých surovinových zdrojů v rámci celého světa:

Hodnota nevyužitých odpadů*:

Náklady na zpracování**
35,649 bil. USD/rok
+
Deponie nebo skládkování***
23,766 bil. USD/rok
=
Celková hodnota nevyužitých surovinových zdrojů je 59,415 bil. USD/rok

Produkce betonu a kameniva ve světě:

Světová produkce betonových
směsí je 30 bil. tun/rok,
což představuje 14 bil m3/rok

Světová produkce cementu
je přibližně 4,2 bil. tun/rok

Světová produkce kameniva
je přibližně 24 bil. tun/rok

* Kalkulováno pro 2,376 bil. tun inertních a minerálních odpadů v rámci celého světa
** Průměrné finanční náklady s nakládáním u SDO 15 USD/tuna
*** Průměrné finanční náklady na skládkování u SDO 10 USD/tuna